top of page

Politik

BŘECLAV, JIŽNÍ MORAVA, STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Přijmutí faktu, že se člověk stane politikem, není jednoduché. Pro mnohé je politika nehezký svět. Na druhou stranu nelze očekávat, že bez pochopení a ovládnutí této disciplíny dosáhneme výraznějších změn ve společnosti. Rozhodl jsem se tedy nebýt pasivní.

Považuji se za liberálního konzervativce
a optimistu. Vliv na formování mého uvažování měla nesporně výchova, rodinné historky z dob znárodňování živnostníků, ale také samotný režim. V létě roku 1989 nám bylo znemožněno vycestovat na dovolenou do Jugoslávie. Jako dítě jsem souvislosti pochopitelně moc nechápal,

ale zážitek to byl natolik intenzivní, že mě ovlivňuje dodnes. A i díky této zkušenosti si uvědomuji, že svoboda

a demokracie nejsou samozřejmostí.

Podnikám od roku 2000. Ač jsem založil několik obchodních společností, vždy jsem byl a stále jsem spíše živnostník, který spoléhá hlavně sám na sebe, rodinu, společníky, popř. pár kolegů - zaměstnanců.

  • Nízké a jednoduché daně lidé nemají důvod obcházet

  • Zákon o EET je zmetek hodný zrušení

  • Zákon o kontrolním hlášení DPH je výrazem arogance a neschopnosti státní správy

  • Protikuřácký zákon nás staví do role nesvéprávných hlupáků

  • Extremisté nesmí blokovat klíčové dopravní stavby

  • Zůstaneme v EU, ale ne za každou cenu

  • Hranice EU musíme chránit za každou cenu

  • Můj dům, můj hrad je rčení, které musíme uhájit

 

Jan Baránek

Soukromníka si politická elita musí vážit, ne po něm šlapat.
bottom of page