top of page

Jak uvažuji, stručně a jasně

Nízké a jednoduché daně lidé nemají důvod obcházet

Nikdo z nás netouží po složitém daňovém systému, haldách dokumentů, daňovém poradci neustále na telefonu a daních, které mnohdy ani nejsou pro společnost přínosem. Pouze jednoduchý  a stabilní daňový systém a nízké daně jsou správnou motivací pro rozvoj malého a středního podnikání.

Zákon o EET je zmetek hodný zrušení

Od samého počátku byla veřejnost systematicky obelhávána argumentem o přínosu ve smyslu narovnání podnikatelského prostředí. Start na etapy a postupná demontáž zákona ve formě výjimek jasně dokazují, že zákon o EET podnikatelské prostředí naopak deformuje a je zmetek hodný zrušení. Plánovaná loterie, kdy stát nabádá občana za jeho vlastní peníze k udávání, již hraničí s praktikami minulého režimu. 

 
Zákon o kontrolním hlášení DPH je výrazem arogance a neschopnosti státní správy

Existující kontrolní mechanismy byly tímto zákonem nesmyslně posíleny na úkor malých a středních podnikatelů. Zákonná norma omezuje pod hrozbou likvidačních sankcí svobodu podnikání, zvyšuje náklady a administrativní zátěž. 

Protikuřácký zákon nás staví do role nesvéprávných hlupáků

Nikdy jsem nezpochybňoval, že je kouření zakázáno ve společných prostorech, kde občan nemá možnost volby. Nařizovat vlastníkům nemovitostí provozovat výhradně nekuřácký podnik však považuji za nepřípustný zásah do vlastnických práv. V případě samotného občana se jedná dokonce o zpochybnění svéprávnosti a schopnosti se rozhodnout.

Extremisté nesmí blokovat klíčové dopravní stavby

Považuji za nepřípustné, aby mlok dokázal prostřednictvím několika extremistů ve spolku zablokovat klíčové dopravní stavby ovlivňující kvalitu života lidí. Ochrana životního prostředí je důležitá, ale je nutné ji aplikovat v souladu s rozvojem společnosti.

Zůstaneme v EU, ale ne za každou cenu

Nelpím na setrvání v EU za každou cenu. Na druhou stranu považuji za správné využít všechny možnosti k reformám a návratu k původním myšlenkám společenství, neb ty jsou jednoznačně správné. Funkční EU také považuji za jistou záruku míru v Evropě.

Hranice EU musíme chránit za každou cenu

Za zásadní pro řešení problému přílivu ilegálních migrantů považuji funkční ochranu vnějších hranic EU a to prakticky za každou cenu. Klíčový je také mechanismus pro nekompromisní návrat osob, které nesplňují podmínky pro setrvání na území EU. Fakt, že přijaté osoby musí respektovat zvyklosti a zákony hostitelů, považuji za samozřejmý. Na všechna zmíněná opatření by pak měla navazovat
systematická diplomatická spolupráce s cílem problematickou lokalitu stabilizovat
a umožnit tak návrat uprchlíků domů.

Můj dům, můj hrad je rčení, které musíme uhájit

Policií vykopnuté dveře kvůli legálně držené zbrani, popř. návštěva úředníka
přímo v domě při pouhém podezření, že topíte nepovoleným palivem. Před pár
lety nepředstavitelné, dnes bohužel realita. Považuji za nezbytné nebezpečný
trend omezování svobod zastavit.

Soukromníci a volby 2020 v Jihomoravském kraji

 PŘIPRAVUJEME

Jan Baránek

Soukromníka si politická elita musí vážit, ne po něm šlapat.
bottom of page